เส้นทางมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

ประกอบด้วย กำแพงเพชร และตากสัมผัสเสน่ห์แหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของไทย สมบัติอันทรงคุณค่า เชื่อว่า นักท่องเที่ยวต่างก็มีไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไป และสถานที่แห่งนี้  สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่มีความหลงไหลในเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยอย่างแน่นอน  ถ้าอยากรู้ว่าเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยน่าหลงไหลอย่างไร ต้องติดตามได้ที่ 2 จังหวัดนี้เท่านั้น