เส้นทางวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง

ประกอบด้วย เลย หนองคาย บึงกาฬ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครพนม และมุกดาหาร ลำน้ำโขง…ลำน้ำสายยาวที่ทอดผ่านหลายประเทศ หล่อเลี้ยงผู้คนในภูมิภาคอุษาคเนย์ แทบจะเกือบทั้งสิ้น แม่น้ำโขงที่ไหลมาจากประเทศจีนมีความยาวทั้งในตัวสัณฐาน และตำนานที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานก่อให้เกิดเป็นศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอาจจะแตกต่างกันบ้างตามกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายตามชายขอบบริเวณลุ่มน้ำ แต่หากดูรวมๆแล้วก็ใกล้เคียงกัน และตรงนี้เองที่ถือเป็นเสน่ห์ของชาวชุมชนริมน้ำโขง