เส้นทางฝั่งทะเลตะวันออก

ประกอบด้วย จันทบุรี ตราด ชลบุรี และระยอง        เส้นทางท่องเที่ยว 8 เส้นทาง มีจังหวัดที่อยู่ฝั่งทะเลตะวันออกทั้งหมด 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด วันนี้เราจะพาไปเที่ยวทะเลอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออกกัน  ใครว่าทะเลไทยจะสวยแค่ทางฝั่งอันดามันหรือทางภาคใต้เท่านั้น อันที่จริงแล้วทะเลอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออกก็สวยไม่แพ้กันเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านที่อยู่ริมทะเลทางฝั่งตะวันออกด้วย จะมีหมู่บ้านอะไรบ้าง เราไปดูกันเลย