เส้นทางอารยธรรมล้านนา

ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และพะเยา  เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และพะเยา เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวในทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสินค้าโอทอปต่างๆ เช่น เครื่องปั้นดินเผา ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล โดยมีกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีการบริการที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ทั้ง 4 จังหวัด ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อารยธรรมล้านนา เรามีความผูกพันธ์กันเป็นพื้นที่ที่มีต้นทุนทางธรรมชาติ ต้นทุนทางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งสำคัญและหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว เป็นเสน่ห์อย่างยิ่งที่จะดึงนักท่องเที่ยวมาที่อารยธรรมล้านนาแห่งนี้