เครื่องประดับเซรามิกทำมาจากดินขาวจังหวัดลำปางซึ่งขึ้นชื่อเรื่องเซรามิก มาแต่ดั่งเดิมมีการประยุกต์จากถ้วยชามแจกันสร้างให้เป็นเครื่องประดับ เช่น สร้อย กระดุม ต่างหู เซรามิก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ชื่อผู้ประกอบการ : นางอุไรวรรณ พิสปิงคำ 

เป็นผ้าทอที่มีเอกลักษณ์แห่งเดียวคือผ้าลายสายแม่น้ำโขงที่ชุมชนบ้านท่าขันทอง

ชาวบ้านในหมู่บ้านประดิษฐิ์ขึ้นมา ในรูปแบบต่างๆ เช่น กิ๊บติดผมรูปหมวก เพื่อนำไปเป็นของใช้ ของฝาก

ชาวบ้านในหมู่บ้านประดิษฐิ์ขึ้นมา ในรูปแบบต่างๆ เช่น ที่คาดผมรูปหมวก เพื่อนำไปเป็นของใช้ ของฝาก

การทอผ้าบ้านหนองโสน หมูที่ 2 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ตามวัฒนธรรมการทอผ้าของคนทางภาคอีสาน บ้านหนองโสนอพยพมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งคนอีสานส่วนใหญ่มีความชำนาญในการทอผ้า เริ่มแรกกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโสนได้มีการปลูกฝ้าย เลี้

เป็นกระเป๋าถือสุภาพสตรี ทำจากไม้ไผ่ มีลายเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง มีรูปแบบ หลายรูปแบบ ชื่อผู้ประกอบการ นายพรชัย บุญรื่น ที่อยู่ 77 หมู่ที่ 8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

เป็นกระบุงทำจากไม้ไผ่ 8 มุม นำมาทำเป็นป้านน้ำชา ฝีมือ ประณีต สวยงาม ชื่อผู้ประกอบการ นายพรชัย บุญรื่น ที่อยู่ 77 หมู่ที่ 8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

กลุ่มผลิตหัตถกรรมจากต้นกกจันทบูรณ์ เช่น เสื่อกก กระเป๋าสุภาพสตรี กระเป๋าเอกสาร หมวก กล่องทิชชู รองเท้า เป็นต้น

กลุ่มผลิตหัตถกรรมจากต้นกกจันทบูรณ์ เช่น เสื่อกก กระเป๋าสุภาพสตรี กระเป๋าเอกสาร หมวก กล่องทิชชู รองเท้า เป็นต้น

สมาชิกจะใช้เวลาว่างหลังจากการทำนามาทอผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้าย หรือผ้าเทโร (ผ้าพันคอ) ผู้ประกอบการ : คุณสิมพลี แนบกลาง ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 33/1 หมู่ 7 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30420