การทำน้ำตาล


เป็นผลผลิตที่ได้มาจากต้นตาลโตนด

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านโพนขวาว

ที่อยู่

หมู่ที่ 10 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

เบอร์โทร

-

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-