คั่วกลิ้งเนื้อ


ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านเขากอบ

ที่อยู่

หมู่ 1 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

เบอร์โทร

-

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-