แกงเลียง


เป็นการนำเอาผักทีมีอยู่ในชุมชนมาประกอบอาหาร รสชาติอร่อย สด สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านลำขนุน

ที่อยู่

หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

เบอร์โทร

-

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-