จักสานจากไม้ไผ่คล้า


เป็นการนำไม้ไผ่และคล้ามาจักสานเป็นหวด กระด้ง กระติ๊บข้าว เป็นต้น ชื่อผู้ประกอบการ : นางเมตร มาลา ที่อยู่ : 98 หมู่ 3 บ.แก้งเรือง ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทร : 094 765 2819

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านแก้งเรือง

ที่อยู่

หมู่ 3 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

เบอร์โทร

099 637 0647

อีเมล

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-