เที่ยวชมสวนผักปลอดสารพิษแบบผสมผสาน


เป็นการเที่ยวชมวิถีชาวสวนแบบผสมผสาน โดยการนำนักท่องเที่ยวชมสวนไผ่กิมซุงและพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับการพาเก็บหน่อไม้และเก็บผักในสวนแล้วนำไปประกอบอาหารพื้นถิ่นให้ได้ลิ้มรสชาติอีกด้วย วันที่และช่วงเวลา : ทุกวันตั้งแต่ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านแก้งเรือง

ที่อยู่

หมู่ 3 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

เบอร์โทร

099 637 0647

อีเมล

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-