การแสดงรำ 4 เผ่า


เป็นชุดการแสดงของทั้ง 4 เผ่า มีทั้งเขมร ส่วย ไทย ลาว เป็นการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว และเปิดพิธีต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านแก้งเรือง

ที่อยู่

หมู่ 3 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

เบอร์โทร

099 637 0647

อีเมล

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-