ประเพณีทำบุญบังไฟ


คือบุญเดือนหก ทำขึ้นเพื่อบูชาอารักษ์ มเหศักดิ์หลักเมือง ถือเป็นประเพณีขอฝน ที่ได้ทำมาตั้งแต่บรรพกาล คำว่า บั้งไฟ หมายถึง กระบอกไม้ไผ่ที่นำมาบรรจุดินประสิว ผสมกับถ่านไฟ บดให้ละเอียดแล้วอัดลงในกระบอกไม้ไผ่ บั้งไฟมี 3 ขนาด คือ บั้งไฟน้อย บั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสนการแห่บั้งไฟ มักจะจัดเป็น ขบวนฟอนรำ หรือเซิ้ง ซึ่งมีลีลาที่งดงาม อ่อนช้อย ตามประเพณีของหมู่บ้านนั้นๆ บางทีก็มีการประกวดประชันกัน ในด้านความสวยความงามหลายรูปแบบ นับเป็นเทศกาลที่สนุกสนานเพลินตา เพลินใจ

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านสองคอน

ที่อยู่

หมู่ที่ 1 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

เบอร์โทร

094 802 5196

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-