เดินป่า เก็บของป่าตามฤดูกาล เช่น เห็ด หน่อไม้


เดินชมป่า ทิวเขา วันที่และช่วงเวลา ทุกช่วงเวลา

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านตามุย

ที่อยู่

หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เบอร์โทร

080 703 3308​

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-