ชมการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ


ดูการย้อมผ้าฝ้ายจากสีเปลือกไม้จากปราชญ์ชาวบ้าน วันที่และช่วงเวลา ทุกช่วงเวลา

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านตามุย

ที่อยู่

หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เบอร์โทร

080 703 3308​

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-