กระติ๊บข้าว


การสานกระติบเป็นงานหัตถกรรมที่มีพื้นฐานมาจากสังคมเกษตรกรรม

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านภู

ที่อยู่

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

เบอร์โทร

-

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-