น้ำผึ้งป่า


คือผลผลิตของน้ำหวานจากดอกไม้และจากแหล่งอื่น ๆ ที่ผึ้งงานนำมาเก็บสะสมไว้ โดยผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีแล้วสะสมไว้ในรังผึ้ง

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านห้วยปลาหลด

ที่อยู่

หมู่ที่ 8 ตำบลด่านเเม่ละเมา อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก

เบอร์โทร

055511961

อีเมล

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-