สุ่ม


จักสานไม้ไผ่เป็นเครื่องใช้ของคนไทย ที่มีใช้กันทั่วไปแทบทุกครัวเรือนมาตั้งแต่สมัยโบราณ เครื่องจักสานนั้น นอกจากจะสานเป็นภาชนะต่างๆแล้ว ยังสานเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอีกมากมายหลายชนิด

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านไพรพัฒนา

ที่อยู่

หมู่ 3 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

เบอร์โทร

045920849

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-