การแสดงพื้นบ้านแห่เทียนเข้าพรรษาวัดไพรพัฒนา


เป็นการฟ้อนรำแห่เทียนเข้าวัดวันเข้าพรรษา ซึ่งทุกหมู่บ้านได้จัดขบวนแห่ต้นเทียนที่ประดับตกแต่งตามแบบวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายเขมรโบราณอย่างสวยงาม

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านไพรพัฒนา

ที่อยู่

หมู่ 3 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

เบอร์โทร

045920849

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-