การแสดงรำชุดศิวราตรีแห่งศรีพฤทเธศวร


เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยว รู้ถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าความอลังการของโบราณสถาน เป็นการสร้างจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหน ร่วมกันบำรุงรักษาสมบัติอันล้ำค่าไว้

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านสระกำแพงใหญ่

ที่อยู่

หมู่ 14 ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

เบอร์โทร

045691030

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-