ผ้าไหม


สมาชิกจะใช้เวลาว่างหลังจากการทำนามาทอผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้าย หรือผ้าเทโร (ผ้าพันคอ) ผู้ประกอบการ : คุณสิมพลี แนบกลาง ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 33/1 หมู่ 7 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30420

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านปราสาทใต้

ที่อยู่

หมู่ 7 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เบอร์โทร

089 581 7870

อีเมล

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-