บุญผะเหวด (พระเวส)


ประเพณีบุญเดือนหก เป็นประเพณีประจำปี เทศกาลแห่งการทำบุญ มีมหรสพ การละเล่นพื้นบ้าน

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านปากห้วย

ที่อยู่

หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เบอร์โทร

090 847 3494

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-