ผ้าขาวม้า


การทอผ้าบ้านหนองโสน หมูที่ 2 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ตามวัฒนธรรมการทอผ้าของคนทางภาคอีสาน บ้านหนองโสนอพยพมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งคนอีสานส่วนใหญ่มีความชำนาญในการทอผ้า เริ่มแรกกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโสนได้มีการปลูกฝ้าย เลี้ยงหม่อน โดยจะทอผ้าจากฝ้ายและไหมไว้ใช้เองในครัวเรือน ต่อมากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอโดยทอจากไหมประดิษฐ์ ซึ่งมีลายผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม คือ “ลายต้นสน” นอกจากนี้ยังมีผ้าทอลายต่างๆอีกมากมาย เช่น ลายสับปะรด ลายไทย ลายกระจิบ ลายน้ำไหล เป็นต้น ผ้าทอบ้านหนองโสนได้ร่วมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2544 สมาชิกเริ่มต้น 12 คนมีเงินทุนที่ได้จากการระดมหุ้น 4,800 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 42

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านหนองโสน

ที่อยู่

หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

เบอร์โทร

-

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-