ชมการทำประติมากรรมหินทราย


การสร้างผลงานด้านประติมากรรมบนหินทรายในอดีต เป็นการสลัก และแกะลวดลายบนก้อนหินทราย ซึ่งจะต้องอาศัยช่างที่มีความชำนาญ และต้องใช้เวลานานการสร้างงานประติมากรรมประเภทเดียวกันหลาย ๆ ชิ้นก็ต้องใช้เวลาเท่า ๆ กัน แต่การนำเอาเทคนิคสมัยใหม่คือการหล่อหินทรายมาสร้างงานประติมากรรมเลียนแบบศิลปกรรมสมัยเก่า ทำได้ง่ายกว่าและสามารถเก็บลายละเอียดต่าง ๆ ได้ชัดเจนหรืออาจกล่าวได้ว่าสามารถให้ลายละเอียดได้ดีกว่าการแกะสลักโดยตรง เพราะสามารถแกะบนหุ่นดินปั้น ซึ่งทำได้ง่ายกว่า

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านหนองโสน

ที่อยู่

หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

เบอร์โทร

-

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-