กล้วยอบน้ำผึ้งดอยหนอก


ใช้กล้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบในชุมชน และน้ำผึ้งจากบนเขาใกล้หมู่บ้าน โดยนำกล้วยใกล้สุกมาทำความสะอาดและเข้าตู้อบกับตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จนให้แห้ง นำมาบรรจุถุงเพื่อออกจำหน่ายเป็นสินค้า OTOP ของชุมชน ใช้เป็นของฝากของที่ระลึกได้

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านปงถ้ำ

ที่อยู่

หมู่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

เบอร์โทร

081 168 6634

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-