บ้านมั่นยืน แหล่งเรียนรู้ชุมชนเสียมตุ่น


ศึกษาวัสดุอุปกรณ์โบราณและเครื่องไม้เครื่องมือสมัยโบราณ วันที่และช่วงเวลา : ตลอดทั้งปี

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านอาฮี

ที่อยู่

หมู่ที่ 1 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เบอร์โทร

-

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-