ไม้กวาดดอกหญ้า


เป็นการทำไม้กวาดดอกหญ้ารีไซค์เคิล ชื่อผู้ประกอบการ : นางบัวจันทร์ กันทะวงศ์ ที่อยู่ : 137 หมู่ที่ 11 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านโป่งศรีนคร

ที่อยู่

หมู่ที่ 11 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

เบอร์โทร

093 243 1018

อีเมล

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-