การแสดงพื้นบ้าน


การแสดงพื้นบ้านของชาวบ้านที่หมู่บ้านหนองเดิ่นท่านำมาใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านหนองเดิ่นท่า

ที่อยู่

หมู่ 1 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

เบอร์โทร

-

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-