การแสดงรำไทยลื้อ


เป็นการแสดงฟ้อนรำพื้นบ้าน จะแสดงในช่วงที่นักท่องเที่ยวรับประทานอาหารขันโตก

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านศรีดอนชัย

ที่อยู่

ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เบอร์โทร

0895601908

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-