การแสดงรำมอญ


เป็นนาฏศิลป์ที่เก่าแก่อย่างหนึ่งของมอญ และยังคงเหลืออยู่ สืบต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ลูกหลานมอญรุ่นหลังๆ ยังคงได้รับการถ่ายทอด ศิลปะนี้ไว้ตลอดมา โดยเฉพาะ อย่างยิ่งที่ปากเกร็ด พระประแดงและ ปทุมธานี ยังมีผู้ที่รำมอญได้จำนวนมาก ซึ่งรวมทั้งวงปี่พาทย์มอญที่บรรเลง ประกอบการรำก็ยังคงมีอยู่หลายวงเช่นกัน

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านวัดเสาธงทอง

ที่อยู่

หมู่ที่ 6 ตำบลปากเกร็ด อำเภอเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เบอร์โทร

-

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-