น้ำพริกกุ้งสะเออะ


ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านร่องใหญ่

ที่อยู่

หมู่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

เบอร์โทร

064 012 6108

อีเมล

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-