ชมวัดป่าเสาไม้ 100ปี


การชมวัดป่าเสาไม้100ปี ที่ก่อตั้งวัดตั้งแต่หนองขอนพัฒนา มีสวนสมุนไพร และการ อนุรักษ์ธรรมชาติ และสัตว์ป่า วันที่และช่วงเวลา : ตลอดปี

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านหนองขอนพัฒนา

ที่อยู่

หมู่ที่ 21 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

เบอร์โทร

-

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-