การทำพิณ – โปงลาง – เบส


พิณ – โปงลาง – เบส เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมือง ประเภทดีด – ตี – เป่า ซึ่ง พิณ โปงลางและเบส ทำจากไม้ฉำฉา (ไม้จามจุรี) ไม้ประดู่ / ไม้ขนุน ฯลฯ พิณ ก็จะมีพิณโปร่ง / พิณโปร่งไฟฟ้า

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านท่าเรือ

ที่อยู่

หมู่ที่ 1,2,8 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

เบอร์โทร

-

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-