การแสดงการเล่นดนตรีพื้นเมือง


การแสดงดนตรีพื้นเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว และได้รับชมการแสดงความสามารถของเยาวชนหมู่บ้านครึ่งใต้

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านครึ่งใต้

ที่อยู่

หมู่ที่ 14 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เบอร์โทร

0626102107

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-