บริการอบสมุนไพร


ตู้อบสมุนไพร ภูมิปัญญาชาวบ้านใช้สุ่มไก่ บุผ้าเป็นตู้อบสมุนไพรทีใช้เป็นสมุนไพร พื้นบ้านหาได้ง่ายในชุมชน มีหลายสูตรหลายขนาด มีบริการกับนักท่องเที่ยวที่สนใจ ผูประกอบการ : นายสุวรรณ วงศ์เจริญ ที่อยู่ : 18/9 หมู่ 8 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านละทาย

ที่อยู่

หมู่ 8 ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เบอร์โทร

089 517 3216

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-