ปลาเค็ม


เพื่อการถนอมอาหาร ด้วยวิธีการหมักเกลือ ร่วมกับการทำแห้ง ได้จากการนำปลาสด เช่น ปลาอินทรี ปลากุเลา ที่ตัดแต่งแล้วมาทำเค็มโดยใช้เกลือเคล้าให้ทั่ว หรือแช่ในน้ำเกลือแล้วตั้งทิ้งไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสม อาจทำให้แห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ หรือแหล่งพลังงาน หรือใช้ตู้อบ เพื่อลดความชื้น และค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ อาจแช่ในน้ำเกลือหรือน้ำมันด้วยก็ได้

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านทะเลน้อย

ที่อยู่

หมู่ 6 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เบอร์โทร

081 864 9086

อีเมล

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-