สาวหอย งัดแงะแกะกิน


สาธิตการเพาะเลี้ยงหอยนางรมและการเก็บหอย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านท่าแคลง

ที่อยู่

หมู่ 7 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

เบอร์โทร

098 507 8119

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-