การทำนา


มีการทำนา แบบโบราณโดยการหว่านกล้า ถอน ดำนา เก็บเกี่ยวด้วยมือ วันที่และช่วงเวลา : ช่วง เดือน กรกฏาคม ถึง กุมภาพันธ์

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านควนสวรรค์

ที่อยู่

หมู่ที่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

เบอร์โทร

-

อีเมล

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-