การเยี่ยมชมประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรม


ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านนาบัว เป็นสถานที่บันทึกเรื่องราวการต่อสู้ของชาวบ้าน, การสร้างความทรงจำต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหายบ้านนาบัว, รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ ของชาวผู้ไทอย่างละเอียด แต่ปรากฏว่าไม่มีเรื่องราวของการสร้างซุ้มประตูวัดและสนามเด็กเล่นของทางรัฐบาลในช่วง “เสียงปืนดับ”

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านนาบัว

ที่อยู่

หมู่ที่ 5 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

เบอร์โทร

099 634 7479 083 563 8743

อีเมล

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-