ไวน์องุ่น ลิ้นจี่


เป็นไวน์หวานตัวที่ 3 มีรสหวานอมเปรียวหอมลิ้นจี่

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านปางต้นฆ้อง

ที่อยู่

หมู่ที่ 1 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทร

098 564 4914

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-