ล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งโขง


การท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร สัมผัสวิถีภูไท สายน้ำ วัฒนธรรมสองฝั่งโขง บรรพบุรุษบ้านหนองหล่มดั้งเดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองวังอ่างคำ สปป. ลาว เมื่อเกิดความแห้งแล้ง จึงได้อพยพมาที่ห้วยหนองหล่มที่มีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยป่าไม้ มีน้ำไหลตลอดปี จึงตั้งชื่อหมู่บ้านตามแหล่งน้ำที่อาศัยว่า “บ้านหนองหล่ม” หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง จึงมีทัศนียภาพริมฝั่งโขงที่สวยงาม สามารถล่องเรือชม ทัศนียภาพสองฝั่งโขง อีกทั้งชมการเกษตรบนเกาะแก่ง กลางแม่น้ำโขง ที่พักแบบโฮมสเตย์ไว้คอยบริการ

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านหนองหล่ม

ที่อยู่

หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

เบอร์โทร

064 835 4627

อีเมล

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-