เสื่่อทอ


เสื่อทอที่ทำจากต้นกก ที่มีความยืดหยุ่น เป็นที่นิยมใช้ของคนในหมู่บ้าน และทำขายเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านบุ่งคล้าเหนือ

ที่อยู่

หมู่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

เบอร์โทร

087 427 8929

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-