banners

หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

    บ้านไหนหนัง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาคราม ตามประวัติหมู่บ้านเล่ากันว่า  เมื่อประมาณ 300 ปี
มาแล้วมีชาวบ้านอพยพมาตั้งถิ่นฐานตามแนวชายคลองในหมู่บ้านนี้  และเล่าว่าเคยมีกลองใบใหญ่หุ้มด้วยหนังเวลาตีมีเสียงดังมาก บางคนเล่าว่าคลองในหมู่บ้านนี้ไหลออกทะเลตรงเกาะๆหนึ่ง เวลาคลื่นลมจัดจะเกิดเสียงจัดจะ เกิดเสียงดังขึ้นที่เกาะแห่งนั้นเหมือนเสียงกลองหรือเสียงโทน จึงเรียกหมู่บ้านบริเวณนี้ว่า บ้านไนหนัง หรือ บ้านไหนหนัง ดังกล่าว


จุดเด่น
    หมู่บ้านไหนหนังเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น เขากาโรส ซึ่งมีภาพวาดโบราณที่สื่อถึงขุมทรัพย์ในอดีต มีต้นไม้ที่มีอายุประมาณ 300 ปี และมีกิจกรรมที่ให้ท่านได้ลองทำกลับกลุ่มอาชีพต่างๆในหมู่บ้าน


ภูมิศาสตร์
     ทิศเหนือ    : จดหมู่ที่  5  ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก
     ทิศใต้        : จดหมู่ที่  2  ตำบลเขาคราม  อำเภอเมืองกระบี่
     ทิศตะวันออก  : จดหมู่ที่  6  ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่
     ทิศตะวันตก    : จดทะเลอันดามัน

ภูมิประเทศ
    บ้านไหนหนัง หมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเล อยู่ในตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ เดินทางจากตัวเมืองและอ่าวนางไม่ไกล เป็นชุมชนที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำประมง สวนปาล์ม และสวนยาง

ภูมิอากาศ
   มี  2  ฤดูกาล คือ
   ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม
   ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม


สถานที่ท่องเที่ยว

    1.เขากาโรส

ลักษณะเด่น :  เป็นภูเขาที่ยาวและมีน้ำล้อมรอบ มีถ้ำและอ่าวที่สวยงาม มีภาพเขียนสีที่หน้าผาเหมาะกับการล่องเรือ/พายคายัคชมธรรมชาติที่ที่อุดมสมบูรณ์

    2.หาดอ่าวมะขาม

ลักษณะเด่น :  หาดทรายที่ขาวสะอาดเหมาะกับการพักผ่อนบรรยากาศดี

   3.ป่าชายเลน

ลักษณะเด่น :  เป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำ

   4.ชื่อสถานที่ ลานปูแดง

ลักษณะเด่น : จะมีปูตัวเล็กๆสีแดงเต็มหาดทราย สวยงามมาก พอมีคนเดินเข้าไปใกล้ๆมันจะวิ่งลงไปฝังตัวอยู่ในทราย

   5.อ่าวชาวเล

ลักษณะเด่น :  มีถ้ำและเล่ากันว่าเป็นสุสานของมนุษย์ชาวเลเพราะในถ้ำมีซากระดูกมนุษย์มากมาย

   6.ถ้ำลอด

ลักษณะเด่น :  เป็นถ้ำทีสามารถพายคายัคลอดเข้าไปชมความสวยงามของธรรมชาติลากูนอ่าวเทือกที่ร่มรื่นและสวยงาม

   7.หุบเขาปีศาจ

ลักษณะเด่น :  เป็นรูปหัวกะโหลกที่เกิดจากการัดเซาะของลมแสงแดดและสายฝนนับหมื่นๆปี


อัตลักษณ์และวิถีชุมชน

1.นายสุชา วันศุกร์ ตำแหน่ง คณะกรรมอำนวยการ
2.นายคมสันต์ บิลกะโสม ตำแหน่ง คณะกรรมอำนวยการ
3.นายอ้าหมาด มุคุระ ตำแหน่ง คณะกรรมอำนวยการ
4.นายห้าเฉม ทำศรี ตำแหน่ง คณะกรรมปกครองและความสงบเรียบร้อย
5.นายห้าหรน หลักแหล่ง ตำแหน่ง คณะกรรมปกครองและความสงบเรียบร้อย
6.นายรอเฉด มาดรักษา ตำแหน่ง คณะกรรมปกครองและความสงบเรียบร้อย
7.นายณัฐพล ยาวะโนภาส ตำแหน่ง คณะกรรมปกครองและความสงบเรียบร้อย
8.นายอาทิตย์ ปานขวัญ ตำแหน่ง คณะกรรมแผนพัฒนาหมู่บ้าน
9.นายห้าสัน วันศุกร์ ตำแหน่ง คณะกรรมแผนพัฒนาหมู่บ้าน
10.นางสาวอภิญญา วันศุกร์ ตำแหน่ง คณะกรรมแผนพัฒนาหมู่บ้าน
11.นายดลหล้อ มังคะลา ตำแหน่ง คณะกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ
12.นายสุธีร์ ปานขวัญ ตำแหน่ง คณะกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ
13.นายสุชาติ รอดบุญ ตำแหน่ง คณะกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ
14.นางเสี๊ยะ กุลเส็น ตำแหน่ง คณะกรรมสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณะสุข
15.นายดลหล้อ เหมพิทักษ์ ตำแหน่ง คณะกรรมสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณะสุข
16.นางมณี สืบพงศ์ ตำแหน่ง คณะกรรมสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณะสุข
17.นายฉ้าฝีอี วันศุกร์ ตำแหน่ง คณะกรรมสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณะสุข
18.นายยงยุทธ กุลหลัง ตำแหน่ง คณะกรรมสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณะสุข
19.นายวิสุทธิ์ บุตรหลำ ตำแหน่ง คณะกรรมการศึกษาและวัฒนธรรม
20.นายมุสตอ ฝากุลหลัง ตำแหน่ง คณะกรรมการศึกษาและวัฒนธรรม
21.นายบำรุง สี่ห้าแสน ตำแหน่ง คณะกรรมการศึกษาและวัฒนธรรม

นายสุชา วันศุกร์ ปราชญ์ด้านการท่องเที่ยวชุมชน

นายห้าสัน วันศุกร์ ปราชญ์ด้าน ต้นไม้

นายสุธีร์ ปานขวัญ ปราชญ์ด้านผึ้ง

นางสาวอภิญญา วันศุกร์ ปราชญ์ด้านกลุ่มอาชีพ

นายย่าปาก มังคะลา ปราชญ์ด้านเล่าเรื่อง

นางศิรินันท์ มินยัง ปราชญ์ด้านการทำอาหาร

นายสุชา วันศุกร์

นายห้าสัน วันศุกร์

นายสุธีร์ ปานขวัญ

นางสาวอภิญญา วันศุกร์

นายห้าหรีม เหล่ชาย

นายธีรภัทร์ สาระวารี

วิดีโอของหมู่บ้าน

สุดยอดของดี

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านไหนหนัง

ที่อยู่

หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

เบอร์โทร

087 273 3798

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-

หมู่บ้านใกล้เคียง

หมู่บ้านไหนหนัง

หมู่บ้านแหลมสัก

หมู่บ้านบางเหลียว

หมู่บ้านบางเตียว

หมู่บ้านคลองยาง

หมู่บ้านนาปู

หมู่บ้านคลองเตาะ

หมู่บ้านยวนสาว

หมู่บ้านบ่อแร่

หมู่บ้านไม้ขาว

หมู่บ้านหัวควน

หมู่บ้านลำขนุน

หมู่บ้านควนสวรรค์

หมู่บ้านเขากอบ

หมู่บ้านพรุจูด

หมู่บ้านปากบารา

หมู่บ้านบ่อเจ็ดลูก

หมู่บ้านหน้าเขา

หมู่บ้านควนดินดำ