banners

หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

       บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 ซึ่งเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมาอยู่ในเขตตำบลท่าสุดแต่ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบทท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2012 ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมเป็นบ้านห้วยป่าปู ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และต่อมามีครอบครัวพ่ออุ้ยหนานจุมปู สุวรรณ ,พ่ออุ้ยหนานเขียว สุวรรณ , พ่ออุ้ยด้วง สุวรรณ, พ่ออุ้ยตุ่ม สุวรรณ และ พ่ออุ้ยยี่ สุวรรณ รวมห้าครอบครัวแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่ ต่อมาได้มีประชากรเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้น ประมาณ ค.ศ. 1963 จึงได้แยกมาเป็นหมู่บ้านสันต้นกอก มีนายผัด วงศ์เขื่อน เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ปัจจุบันมีนายจตุวรรณ คำวัง เป็นผู้ใหญ่บ้าน เดิมบ้านสันต้นกอกมีต้นมะกอกใหญ่เกิดขึ้นอยู่บริเวณสันเขาหน้าวัด ชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่าบ้านสันต้นกอก

ภูมิศาสตร์

     ทิศเหนือ   : ติดกับบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่  10   ตำบลท่าสุด  อำเภอเมืองเชียงราย

     ทิศใต้           : ติดกับบ้านห้วยพลู หมู่ที่    1     ตำบลท่าสุด  อำเภอเมืองเชียงราย

     ทิศตะวันออก  : ติดกับบ้านศรีวิเชียร หมู่ที่   8     ตำบลท่าสุด  อำเภอเมืองเชียงราย

     ทิศตะวันตก    :  ติดกับบ้านศรีป่าซาง หมู่ที่   9     ตำบลท่าสุด  อำเภอเมืองเชียงราย 

ภูมิประเทศ

       บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา มีดอยกิ่วบ่าบ้าตั้งอยู่ทิศตะวันออก มีเนื้อที่ 42 ไร่ ที่ประชาชนรักษาไว้เพื่อใช้ประโยชนร่วมกัน มีหนองน้ำ สองแห่งอยูใกล้ชิดกันหนึ่งแห่ง อ่างเก็บน้ำ หนึ่งแห่ง มีลำห้วยไหลผ่านหมู่บ้าน หนึ่งแห่ง และลำเหมืองขนาดกลางอีกหนึ่งแห่ง 

ภูมิอากาศ

       บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 มีสภาพภูมิอากาศ สามฤดูกาล ฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม ถึง เดือน มิถุนายน  ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม 


สถานที่ท่องเที่ยว

    1.หนองแสล็บ

รายละเอียด : บ้านสันต้นกอกได้มีการพัฒนาหนองแสล๊บให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การบริการนั่งแพชมทัศนียภาพและบริการอาหารเครื่องดื่ม โดยนายจตุวรรณ คำวัง ผู้ใหญ่บ้านได้ริเริ่มการพัฒนาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และเปิดบริการเมื่อ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙

2.วัดสันต้นกอก

รายละเอียด :วัดสันต้นกอก เป็นวัดที่ชาวบ้านให้ความเคารพ เลื่อมใสเป็นอย่างมาก


อัตลักษณ์และวิถีชุมชน

1.กำนันพิรุนห์ คำวัง
2.นายจตุวรรณ คำวัง
3.สมเกียรติ ปันศิล
4.นายดวงทิพย์ ลือสุวรรณ์

นายตา กันทา ปราชญ์ด้านด้านวัฒนธรรมเพลงซอพื้นบ้าน

นายคำจันทร์ ยาโน ปราชญ์ด้านด้านหัตถกรรมการแกะสลัก

นายเทียร นันทจักร ปราชญ์ด้านด้านสมุนไพรพื้นบ้าน

นายสำราญ ไชยมูล

นายสวัสดิ์ ว่าง่าย

นางกาญศรี จันต๊ะชัย

วิดีโอของหมู่บ้าน

สุดยอดของดี

กิจกรรมของหมู่บ้าน

การแสดงฟ้อนเล็บต้อนรับนักท่องเที่ยว

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด


อาหารพื้นถิ่น

ห่อนึ่งไก่ใส่ข้าวกล้องคั่ว

อาหารพื้นถิ่น

ยำไก่เมืองใส่หัวปลี

อาหารพื้นถิ่น

ล่ามปลาแสล๊บ

อาหารพื้นถิ่น

ขนมเทียนงาจากข้าวกล้อง

อาหารพื้นถิ่น

น้ำพริกปลาจี่ ผักลวก


ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านสันต้นกอก

ที่อยู่

หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เบอร์โทร

081 885 5271

อีเมล

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม

ข่าวสาร

หมู่บ้านใกล้เคียง

หมู่บ้านต้นเปา

หมู่บ้านปางต้นฆ้อง

หมู่บ้านถ้ำง๊อบ

หมู่บ้านสันต้นกอก

หมู่บ้านปางขอน

หมู่บ้านป่าซางวิวัฒน์

หมู่บ้านผาตั้ง (เชียงราย)

หมู่บ้านโป่งเทวี

หมู่บ้านศรีดอนชัย

หมู่บ้านครึ่งใต้

หมู่บ้านห้วยทรายขาว

หมู่บ้านโป่งศรีนคร

หมู่บ้านปางห้า

หมู่บ้านสันทางหลวง

หมู่บ้านสันป่าม่วง (หมู่ที่ 4)

หมู่บ้านหลุกใต้

หมู่บ้านศาลาบัวบก

หมู่บ้านปงถ้ำ

หมู่บ้านป่าเหมี้ยง

หมู่บ้านท่าขันทอง

หมู่บ้านสันป่าม่วง (หมู่ที่ 8)