เจดีย์มุเตา หรือ เจดีย์เอียง

หมู่ 7 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Share

    พระเจดีย์ทรงมอญ แบบเจดีย์มุเตาในเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานแปดเหลี่ยมย่อมุม ฐานกว้างด้านละ 5 วา สูง 4 วา 1 ศอก ยอดพระเจดีย์มีฉัตรทรงเครื่อง 5 ชั้น อย่างมอญ สูง 1 วา ตั้งอยู่หัวมุมเกาะเกร็ด ทางราชการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอน 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2478    

    พระเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์เก่าสร้างโดยชาวมอญ ที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ปลายกรุงศรีอยุธยา อายุราว 300 ปี ภายในบรรจุพระธาตุเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายมอญ เดิมตั้งตรงต่อมาน้ำเซาะตลิ่งพัง จึงทำให้เจดีย์ทรุดตัวก่อนทำเขื่อน ปัจจุบันได้เสริมความแข็งแรงและยึดฐานไว้อย่างแน่นหนา กรมศิลปากรอนุญาตให้ซ่อมตัวพระเจดีย์เชิงอนุรักษ์ให้คงสภาพเอียงไว้ เพราะเจดีย์องค์นี้เป็นสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ด เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้ว

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

เจดีย์มุเตา หรือ เจดีย์เอียง

ที่อยู่

หมู่ 7 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เบอร์โทร

-

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-


หมู่บ้านใกล้เคียง