พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก

49 หมู่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240

Share

  บริเวณโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการขุดพบวัตถุโบราณสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาจำนวนมากตามแนวแม่น้ำลพบุรีสายเก่า เช่นเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาเผาบ้านบางปูน ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จากแหล่งเตาเผาศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยและจากแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ เป็นที่ตั้งของวัดหลายวัด วัดที่สำคัญคือวัดสังคโลกซึ่งเป็นสถานที่ขุดพบเครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัยจำนวนมาก

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก

ที่อยู่

49 หมู่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240

เบอร์โทร

035386120

อีเมล

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-


หมู่บ้านใกล้เคียง