ปราสาทเมืองต่ำ

ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

Share

    ปราสาหเมืองต่ำตั้งอยู่ในบริเวณบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ห่างจากจังหวัดไปทางทิศใจ้เป็นระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร  กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้ทะเบียนเป็นโบารณสถานในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2478 และได้เข้ามาบูรณะเมื่อ พ,ศ 2531 แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2539โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานและปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

ปราสาทเมืองต่ำ

ที่อยู่

ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

เบอร์โทร

044666251

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-


หมู่บ้านใกล้เคียง