พระธาตุมะนาวเดี่ยว

หมู่บ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

Share

“วัดศิริมงคล” หรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่า“วัดพระธาตุมะนาวเดี่ยว” ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านอาฮี ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง อายุไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ปี ประชาชนบริเวณแถบนี้ มีวิถีชีวิตอันเกี่ยวพันกับพี่น้องฝั่งลาว มาตั้งแต่ยุคสมัยที่มีการก่อสร้างพระธาตุศรีสองรัก
ภายหลังคนฝั่งลาวได้อพยพเดินทางกลับประเทศลาว หลังจากสร้างพระธาตุศรีสองรักเสร็จแล้ว แต่มีบางส่วนไม่ยอมกลับ ได้ตั้งรกรากสร้างชุมชนเป็นหมู่บ้านขึ้นตามริมลำน้ำเหือง และริมแม่น้ำโขง จนมีคำว่า ไทยลาวเป็นพี่น้องกัน มาจนทุกวันนี้

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

พระธาตุมะนาวเดี่ยว

ที่อยู่

หมู่บ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เบอร์โทร

-

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-


หมู่บ้านใกล้เคียง