บึงบัวแดง

หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

Share

บึงบัวแดงเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์มีบัวแดงอยู่ในบริเวณหนองน้ำที่มีขนาดใหญ่

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

บึงบัวแดง

ที่อยู่

หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

เบอร์โทร

-

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-


หมู่บ้านใกล้เคียง