banners

หมู่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

     จากคำบอกเล่าของคนสมัยก่อน เล่ากันว่า เดิมมีต้นไม้สีขาว ขนาดใหญ่มาก จำนวน 1 ต้นขึ้นอยู่บนเขาไม้แก้วตรงกับบริเวณหมู่บ้านที่เรียกว่า “บ้านใน” เมื่อเรือสินค้าวิ่งจากภูเก็ตไปปีนัง จะมองเห็นต้นไม้สีขาว ลักษณะคล้ายแก้ว เด่นชัดมาก  ซึ่งเรียกว่า “ไม้แก้ว” ต่อมาชาวบ้านได้เรียกเพี้ยนเป็น “ไม้ขาว” และเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านไม้ขาว มาจนถึงปัจจุบันนี้


จุดเด่น

    บ้านไม้ขาวพื้นที่จะประกอบไปด้วย ป่าพรุ และชายหาด ซึ่งชายหาดไม้ขาด และป่าพรุ   ไม้ขาว เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดมนจังหวัดภูเก็ต ในพื้นที่ยังเป็นพื้นที่ที่มาการทำนา คือนาผืนสุดท้ายของภูเก็ต และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ การจุดชมเครื่องบินบริเวณหาดไม้ขาว ซึ่งพื้นที่ติดกับสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต


ภูมิศาสตร์

    ทิศเหนือ : บ้านสวนมะพร้าว  หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขาว

    ทิศใต้     : ท่าอากาศยานภูเก็ต   หมู่ที่ 6  ตำบลไม้ขาว       

    ทิศตะวันออก : บ้านหมากปรก   หมู่ที่ 1  ตำบลไม้ขาว

    ทิศตะวันตก   : หาดไม้ขาว (ทะเลอันดามัน)


ภูมิประเทศ

    มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ และที่ราบลุ่มชายทะเล


ภูมิอากาศ

    มีลักษณะภูมิอากาศที่ร้อนชื่น  มี 2 ฤดู  คือ  ฤดูร้อน และฤดูฝน อากาศไม่ร้อนมากนัก เนื่องจากสภาพพื้นที่ติดกับทะเล 


สถานที่ท่องเที่ยว

      1.จุดชมเครื่องบิน หาดไม้ขาว และหาดไม้ขาว

ลักษณะเด่น : จุดชมเครื่องบินบริเวรหาดไม้ขาว สามารถสัมผัสเครื่องบินแลนดิ้งระยะประชิดที่ หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต

      2.นาข้าวผืนสุดท้ายของภูเก็ต 

ลักษณะเด่น : เป็นพื้นที่ที่มีการทำนาข้าว ซึ่งเป็นนาข้าวผืนสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ต

      3.ป่าพรุไม้ขาว

ลักษณะเด่น :  เป็นพื้นที่ชุมน้ำ ซึ่งเป็นป่าพรุที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่สัตว์ต่างๆในพื้นที่

     4.ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย Buffalo Hub Maikhao - ควายฮับไม้ขาว

ลักษณะเด่น :  เป็นศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระบือพื้นเมืองไทย และเป็นร้านอาหารที่บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ 


อัตลักษณ์และวิถีชุมชน

1.นายวินัย แซ่อิ๋ว ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
2.นายอุดร สมทิพย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3.นายปรีชา นกศรีแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายเนตร เดชากุล ปราชญ์ด้านเกษตร

นายแฉล้ม จงสุข ปราชญ์ด้านเกษตร

นายวิโรจน์ ประเสริฐ ปราชญ์ด้านถนอมอาหาร

นายมานิต สายทอง ปราชญ์ด้านศิลปวัฒนธรรม

นายเนตร เดชากุล

นายแฉล้ม จงสุข

นายวิโรจน์ ประเสริฐ

นายมานิต สายทอง

วิดีโอของหมู่บ้าน

สุดยอดของดี

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ประเพณีปล่อยเต่า

กิจกรรมของหมู่บ้าน

การแสดงมโนห์รา


อาหารพื้นถิ่น

น้ำพริกกุ้งเคย(เคยที่ได้จากชุมชน)

อาหารพื้นถิ่น

ผักลิ้นห่าน/หรือผักเหมียง ต้มกะทิกุ้งสด

อาหารพื้นถิ่น

หมูหรือไก่ผัดเคยเค็ม

อาหารพื้นถิ่น

จั๊กจั่นทอด

อาหารพื้นถิ่น

ขนมบี้ไทบัก


ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านไม้ขาว

ที่อยู่

หมู่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทร

-

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม

ข่าวสาร

หมู่บ้านใกล้เคียง

หมู่บ้านไหนหนัง

หมู่บ้านแหลมสัก

หมู่บ้านบางเหลียว

หมู่บ้านบางเตียว

หมู่บ้านคลองยาง

หมู่บ้านนาปู

หมู่บ้านคลองเตาะ

หมู่บ้านยวนสาว

หมู่บ้านบ่อแร่

หมู่บ้านไม้ขาว

หมู่บ้านหัวควน

หมู่บ้านลำขนุน

หมู่บ้านควนสวรรค์

หมู่บ้านเขากอบ

หมู่บ้านพรุจูด

หมู่บ้านปากบารา

หมู่บ้านบ่อเจ็ดลูก

หมู่บ้านหน้าเขา

หมู่บ้านควนดินดำ