วัดอนาลโยทิพยาราม

หมู่บ้านสันป่าบง หมู่ที่ ๖ ตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Share

วัดอนาลโย ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันป่าบง หมู่ที่ ๖ ตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒,๘๐๐ ไร่ เริ่มการก่อสร้างโดยพระอาจารย์ไพบูลย์สุมังคโล ขณะท่านอยู่วัดรัตวนาราม ท่านมีปรากฏการณ์เห็นทรายทองไหลลงมาสู่วัดเป็นสายรังสีแสงของทรายทองที่ไหลพรั่งพรูราวกับสายน้ํานั้นอาบวัดทั้งวัดแทบจะกลายเป็นวัดทองคํา ท่านมองทวนลําแสงสีทองไป ก็เห็นเขาที่อยู่อีกฟากหนึ่งของกว๊านพะเยา จากนั้นได้มีโยมอาราธนาไปดูสถานที่สําคัญและแปลกประหลาดเพื่อจะได้สร้างสํานักสงฆ์ไว้เป็นที่บําเพ็ญกุศลของชาวบ้าน สืบเนื่องจากชาวบ้านมักจะเห็นแสงสว่างเป็นดวงกลมล่องลอยไปมาอยู่บนดอยสูง แสงนั้นดูสว่างเรืองรองบางทีก็ สว่างจ้าเป็นสีเหลืองสดอาบทั้งดอยราวกับเป็นดอยทองคํา เหตุการณ์เหล่านี้มักปรากฏในวันสําคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันพระ ๘ หรือ ๑๕ ค่ํา เป็นต้น หลังจากที่พิจารณาดูสถานที่แล้วเห็นว่าเป็นสถานที่สวยเหมาะสมแก่การเจริญ เมตตาภาวนาเป็นอย่างยิ่ง ควรที่จะสร้างให้เป็นสถานที่พักปฏิบัติธรรม

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

วัดอนาลโยทิพยาราม

ที่อยู่

หมู่บ้านสันป่าบง หมู่ที่ ๖ ตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เบอร์โทร

-

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-


หมู่บ้านใกล้เคียง